PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bures boahtin Guovdageainnu Eaktodáhttoguovddážii

  • Hálidat go atnit áiggi ovttas earáidguin?
  • Hálidat go deaivvadit ođđa olbmuiguin?
  • Hálidat go duohtandahkat du iežas ja earáid hutkosiid?

Eaktodáhttoguovddáš lea deaivvadanbáiki gos lagasbirrasa ássit sáhttet gávnnadit - muhtin dárbbaša veahki ja earát fas háliidit veahkehit.

Eaktodáhttoguovddáš lea báiki gos illu ja mokta lea bálká dan ovddas go juogadat iežat máhtus, ja veahkehat.

Lea dušše min fántásiija mii bidjá rajiid dasa máid mii eaktodáhtoláččat sáhttit doaimmahit.

Velkommen til Kautokeino Frivilligsentral

  • Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?

  • Vil du treffe nye mennesker?

  • Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet?

Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.

Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.

Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres Frivillig.